Adatvédelmi Irányelvek

Ez a szabályzat 2018. május 25-től érvényes

PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepe nagyon komoly felelősséget vállal az Ön személyes adatainak a védelme-és az uniós előírások betartása vonatkozásában, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendeletre (EU) 2016/679, 2016. április 27. (a továbbiakban “GDPR”) és az alkalmazandó nemzeti kiegészítő rendelkezésekre.

Ezennel tájékoztatjuk Önt azokról az elvekről, amelyeket az Ön személyes adataival kapcsolatban alkalmazunk.

Először is tudatjuk Önnel, hogy nem nagy mennyiségben dolgozunk fel adatokat. Fő tevékenységünk az íróeszközök értékesítése, a márkánk működtetése és népszerűsítése.

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személynek, kivéve:

 • alvállalkozóinkat, kivételes esetekben, ha szükséges,
 • más harmadik felek, amennyiben jogilag kötelesek vagyunk megtenni.

Sem mi, sem az alvállalkozóink nem gyűjtik az Ön személyes adatait azzal a szándékkal, hogy azok az Ön beleegyezése nélkül harmadik fél számára legyenek értékesítve, vagy marketing célra legyenek használva, vagy, hogy személyes adatainak az összegyűjtésével részletes leírás készüljön Önről.

Az Ön személyes adatainak a gyűjtése és feldolgozása kizárólag az ezen adatvédelmi irányelvekben megfogalmazott célok elérése érdekében és a következő jogalapok valamelyikén történik (Az GDPR 6. Cikkelye):

 • az adatfeldolgozás az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy annak érdekében, hogy az Ön kérésére szerződést kössünk Önnel;
 • az adatfeldolgozásra törvényes érdekünk szempontjából van szükség (mint például, de nem kizárólagosan, a mi érdekünk szempontjából, hogy válaszoljunk az Ön érdeklődéseire, szerződéses kapcsolatot bonyolítsunk Önnel vagy, hogy fejlesszük a termékeinket és a webhelyeinket) és ezek az érdekek nem kerülnek felülírásra az Ön saját érdekei, a szabadság iránti alapvető jogai által;
 • az adatfeldolgozás az Ön beleegyezésével történik, amennyiben ilyen hozzájárulás is szükséges ahhoz, hogy teljesítsük az irányelveknek történő megfeleléssel kapcsolatos kötelezettségeinket.

Az adatgyűjtés során a GDPR rendelettel összhangban tájékoztatjuk Önt az adatgyűjtés és feldolgozás céljáról, a feldolgozás jogi alapjairól, az adatfeldolgozás időtartamáról, arról, hogy ki kapja meg az Ön adatait, és az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adataira vonatkozó jogairól.

Amikor kereskedik vagy kapcsolatba lép a PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepével, a személyes adatok adatkezelői:

 • ügyfelek, akár szakmai, akár egyéni, jelenlegi vagy leendő,
 • beszállítók,
 • állásra jelentkezők,
 • a weboldalaink látogatói.

PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepe.

Bejegyzett címünk: 1117 Budapest Budafoki út 111.

Amennyiben személyes adatainak feldolgozása kapcsán további információra van szüksége, kérjük, írjon levelet az alábbi e-mail címre: adatvedelem[at]pilotpen.hu.


Milyen szabályok vonatkoznak Önre?

Milyen szabályok vonatkoznak az egyes helyzetekre?


Milyen szabályok vonatkoznak Önre?

Ha Ön B2B ügyfél, vagy beszállító

Üzleti partnerekként személyes adatokat kell, hogy beszerezzünk beszállítóinkkal, ügyfeleink képviselőivel vagy levelezőpartnereinkkel kapcsolatban.

Akkor gyűjtjük az Ön adatait, amikor kapcsolatba lép velünk, amikor szerződéses kapcsolatba kerülünk, amikor létrehozza fiókját a weboldalunkon, vagy amikor előfizet a hírlevelünkre vagy marketing tevékenységünkre.

Ezen adatok összegyűjtésére és feldolgozására azért van szükség, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel (Pl., hogy árajánlatot adjunk) a szerződés teljesítése érdekében, hogy nyomon követhessük az üzleti partnerkapcsolatunkat, hogy marketing tevékenységeket végezzünk, hogy megelőzzük a csalásokat, hogy megfeleljünk a vonatkozó törvények és előírások szerinti kötelezettségeinknek, és hogy megvédjük és megtartsuk a törvényes jogainkat.

A következő személyes adatokat tárolhatjuk:

 • Név, munkakör és elérhetőség, mint például munkahelyi e-mail cím és telefonszám,
 • Néhány szükséges gazdasági információ az Ön helyzetéről (Pl., számlázási előzményekre vonatkozó fizetési információk) amennyiben önálló kereskedő.

Ezek a személyes adatok nyilvánosságra kerülnek a PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepe számára, az Ön vállalkozásával történő foglalkozás céljából (Pl., értékesítés, ellátási lánc, számvitel). Ha szükséges, más vezető tisztségviselők számára is elérhetőek, például, ha a helyi szerződés az ügyfél vagy a beszállító szervezetével európai megállapodás keretében történik.

A vezető tisztségviselők hálózatán kívül semmiféle vállalatnak nem adunk ki semmilyen információt, kivéve, ha azt a törvény követeli meg.

Az üzleti kapcsolatunk során összegyűjtött személyes adatokat a konkrét adatfeldolgozási célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg, ahogyan az itt le van írva, vagy ahogyan az adatgyűjtés során meghatározásra került, hacsak a vonatkozó jogszabályok szerint rövidebb vagy hosszabb megőrzési időszak nem alkalmazandó. Különösen, a kötelező pénzügyi számviteli dokumentációt, mint például a számlákat, 10 éven keresztül megtartjuk a folyó pénzügyi év végét követően.

Amennyiben Ön leendő ügyfél vagy beszállító és konkrét érdeklődéssel él e-mailben vagy telefonon vagy a weboldalunkon lévő elérhetőségen keresztül, ezeket az információkat és elérhetőségeket felhasználhatjuk az Ön érdeklődésének a nyomon-követéshez vagy, hogy megszervezzük egyik értékesítési vezetőnk látogatását.

⇑ Vissza

Ha Ön fogyasztó…

…és a kapcsolatfelvételre szolgáló e-mailünkön vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk

Lehetséges, hogy kérdése van vagy érdeklődik valami iránt, és megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy kapcsolatba kerüljön velünk az e-mail címünkön vagy a kapcsolatfelvételi nyomtatványon keresztül a weboldalunkon.

Ha kapcsolatba kerül velünk, akkor a következő személyes adatokat kezeljük:

 • az Ön megszólítása, neve,
 • az Ön e-mail címe,
 • az Ön levelezési címe
 • a telefonszáma, ha meg van adva.

Ezeket a személyes adatokat a PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepének ügyfélszolgálata kapja csupán abból a célból, hogy kapcsolatba kerüljünk Önnel és válaszoljunk Önnek. Ezek kiadhatók más vezető entitásnak, amikor szükséges abból a célból, hogy kérelme elbírálást nyerjen.

Például, ha közvetlenül felveszi a kapcsolatot a PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepével, akkor elküldhetjük az Ön kérését és elérhetőségeit a tényleges helyi vezető entitásnak közvetlenül vagy az európai vezető társuláson keresztül, amennyiben helyénvaló: például a helyi vezető vállalatnak vagy a kizárólagos forgalmazónak abban az országban, ahol él.

Az önről szóló információk csak abból a célból tartjuk meg, hogy eleget lehessen tenni a kérésének, hacsak rövidebb vagy hosszabb időszak nincs meghatározva a helyi vagy az alkalmazandó jogszabályok által. Azokat nem használjuk más célra.

…és részt vesz az egyik játékunkban

Lehetséges, hogy részt akar venni egyik versenyjátékunkon.

Amikor részt vesz, megkérhetjük, hogy adja meg a következő adatok valamelyikét:

 • az Ön megszólítása, neve,
 • az Ön e-mail címe,
 • az Ön telefonszáma,
 • az Ön lakcíme.

A személyes adatok a PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepének marketing csapatának kerülnek kiadásra, valamint a játék lebonyolításért felelős alvállalkozóknak, és csak a játék lebonyolításának a céljára lesznek felhasználva, továbbá a díjak kezelésére és kiküldésére, valamint az alkalmazandó törvények és rendelkezések szerinti kötelezettségeinknek való megfelelésre, és a törvényes jog megvédésére és megtartására.

Például, az alvállalkozóink (szakosodott szolgáltató cégek) felelhetnek a részvétel megszervezéséért, a sorsolás lebonyolításáért, a nyeremények kiküldéséért… Az Ön személyes adatait csak a velünk szerződéses kötelezettségben álló alvállalkozóinknak adjuk ki, a játék törvényes lebonyolítása érdekében. Nem adjuk el, és megköveteljük, hogy az alvállalkozóink se adják el az Ön személyes adatait vagy, hogy azokat más célra használják az Ön beleegyezése nélkül.

Csak az Ön beleegyezésével használhatják az Ön e-mail címét marketinges célokra (lásd a “ha regisztrál a hírlevelünkre” című részt további magyarázatként).

Az Ön személyes adatait kizárólag az itt leírt konkrét adatfeldolgozási célok eléréséhez szükséges ideig tartjuk meg, hacsak rövidebb vagy hosszabb megőrzési időszak nem érvényes a helyi vagy más jogszabályok szerint.

⇑ Vissza

Ha Ön a weboldalaink-és közösségi hálózatainknak a látogatója

Amikor meglátogatja a weboldalunkat/lainkat, nem gyűjtjük az Ön személyes adatait.

Sütiket használunk

Amikor először látogat az oldalunkra, közöljük Önnel, hogy sütiket használunk, az oldal tetején található információs transzparens segítségével.

Miután tovább keresgél a weboldalunkon amikor megjelenik ez a transzparens, Ön beleegyezik, hogy használjuk ezeket a sütiket.

A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyek elmentésre kerülnek a böngészőben, vagy a böngésző által elmentésre kerülnek az Ön számítógépén. A sütik segítenek nekünk abban, hogy jó szolgáltatást nyújtsunk a honlapunkon.

Ha a sütiket blokkolják (főként a technikai sütiket), akkor a honlap használatakor problémák merülhetnek fel, vagy a honlap egyáltalán nem lehetséges használható.

A weboldalunk által kibocsátott sütiket a következőkre használjuk:

 • A központi webhely működésének engedélyezése nevezetesen, a weboldalunk megjelenítését az Ön terminál megjelenítési beállításaihoz igazítja (reagáló dizájn az Ön által használt eszköz, nyelv, kijelzőfelbontás, operációs rendszer, stb.). Ezek a sütik csupán arra használatosak, hogy biztosítsák Önnek a webhely jó megjelenítését, és szükségesek;
 • Ha folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt jelenti, hogy elfogadásra került a statisztikák készítése webhelyünk látogatottságáról és mértékéről a szolgáltatásaink minőségének a javítása érdekében.
  Használjuk a Google Analytics-et vagy más elemző eszközöket. Az összegyűjtött információ összevonásra kerül, és nem teszi lehetővé az egyedi azonosítást. További információ a Google Analytics szolgáltatásról: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  A Google Analytics minden webhelyen tett látogatás nyomon követésének a kizárása http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • A weboldalunkra átadott információk megjegyzésének a segítése érdekében, hogy jobb legyen a fiókjához, vagy egy játékhoz történő hozzáférés, annak elkerülésére, hogy egy munkamenetben többször is be kelljen azonosítani önmagát, az Ön beleegyezése szükséges.
A sütikkel kapcsolatos preferenciák kezelése

Lehetséges, hogy elmenti a sütiket a terminálon vagy ellenkezőleg, elutasítja azokat a böngésző konfigurálásával. Minden böngésző konfigurálása különböző, az alábbiakban információval szolgálunk arra vonatkozóan, hogy miként lehetséges módosítani a sütiket kívánságai szerint. Szintén megnézheti a webhelyet: http://youronlinechoices.com, és követheti a webhely által nyújtott információkat, amik segítségére lehetnek abban, hogy ellenőrizze, engedélyezze vagy blokkolja a terminálján tárolt sütiket.

Harmadik fél általi alkalmazások

Valószínű, hogy weboldalainkon helyt adunk a harmadik felektől, mint például a You Tube -tól származó számítógépes alkalmazásoknak. Sütiket használnak, ha azokat alkalmazza és nem tudjuk irányítani a folyamatot, mert maguktól működnek.

A közösségi hálózatok, például a Facebook vagy a Twitter általában a gombjuk által azonosítják Önt, még akkor is, ha nem kattintott rá, amikor felkereste a weboldalunkat és ezt a folyamatot sem tudjuk irányítani. Azonban, nem jelenítünk meg aktív közösségi hálózati gombokat a weboldalunkon és ezek a harmadik felek nem tudják Önt azonosítani, amikor felkeresi a weboldalunkat.

A sütikkel kapcsolatos további információszerzés érdekében és az ezen alkalmazások vagy közösségi hálózatok által történő, Önre vonatkozó személyes adatok használatával kapcsolatban javasoljuk, hogy tanulmányozza azok irányelveit és általános használati feltételeit.

⇑ Vissza

Ha munkahelyre pályázik

Állásra jelentkezhet. Erre lehetősége nyílik az e-mail címünk vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunk felhasználásával, vagy olyan szolgáltatónkon keresztül, mint például egy állásügynökség.

Álláskeresőként az Ön által megadott személyes adatait az önéletrajzában fogjuk tartani:

 • Az Ön neve,
 • fényképe,
 • elérhetősége,
 • képzettsége,
 • munkahelyei.

A felvételi folyamat során az Ön által megadott összes információt csak jogos érdekek esetében lehetséges felhasználni, nevezetesen a pályázatának a bonyolításához vagy szükség esetén jogszabályi vagy szabályozási követelmények teljesítésére.

Nem osztjuk meg a felvételi eljárás során az Ön által szolgáltatott információkat illetéktelen személyekkel, az információkat biztonságban, cégen belül tartjuk.

Az Ön által megadott elérhetőséget arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt a pályázat menetéről.

Az Ön által megadott egyéb információkat arra használjuk fel, hogy megállapítsuk, Ön alkalmas-e arra a pozícióra, amit megpályázott.

Megtartjuk Önről az információt:

 • Ha sikeres, akkor a felvételi eljárás során az Öntől, kapott információt megőrizzük, mint az Ön munkavállalói dossziéjának a részét, a munkaviszonyának az ideje alatt plusz, 5 évvel a munkaviszony megszűnését követően.
 • Ha nem hívják be elbeszélgetésre, vagy sikertelen az elbeszélgetések során, az Ön információit nem őrizzük meg. Amennyiben engedélyt kaptunk, az Ön beleegyezésének napjától számított 2 évig megtartjuk az önéletrajzát.
⇑ Vissza

Milyen szabályok vonatkoznak az egyes helyzetekre?

Hol tároljuk az adatait?

A PILOT Corporation of Europe Magyarországi Fióktelepe nem tárolja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül.

Ha előfordul, hogy egyik alvállalkozónk az Ön személyes adatait az EGT-n kívül kell, hogy tárolja, gondoskodunk arról, hogy alvállalkozóink elkötelezettek legyenek, hogy ugyanolyan garanciákat és ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint amilyet az EGT nyújtana.

⇑ Vissza

Biztonságos?

Célunk, hogy mindig bizalmasan kezeljük, biztonságban és védetten tartsuk az Ön személyes adatait.

Nagyon vigyázunk az IP eszközeink, alvállalkozóink megválasztására, és belső folyamataink javítására. Megtesszük és megköveteljük, hogy az alvállalkozóink is megtegyék a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az Ön adatainak a megvédése érdekében, s hogy megakadályozzuk az Ön adatainak az elvesztését, az azokhoz való illetéktelen vagy jogellenes hozzáférést-és felhasználást. Gondoskodunk arról, hogy az Ön adataihoz hozzáférő külső és belső személyzetet megfelelőségi és titoktartási kötelezettség terhelje.

Az intézkedéseink ellenére, kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektronikus információk továbbítása és tárolása nem 100%-osan biztonságos és nem garantálhatjuk, hogy az adatainak az elvesztése, megsemmisülése, illetéktelen vagy jogellenes használata soha nem fog bekövetkezni.

⇑ Vissza

Hogyan működünk együtt az alvállalkozóinkkal?

Előfordulhat, hogy közöljük az Ön személyes adatait az alvállalkozóinkkal.

Például,

 • ha részt vesz egy játékban, dolgozhatunk egy ügynökséggel, hogy megszervezze a játékot;
 • ha megrendel valamit, meg kell, hogy adjuk az Ön személyes adatait a szállítónak;
 • ha munkaközvetítőn keresztül keres munkát, az ügynökség begyűjti az Ön adatait.

Ezen alvállalkozók listája, feltüntetve, hogy hol találhatók, kérésre elérhetők a következő címen: adatvedelem[at]pilotpen.hu. Az Ön adatainak a tisztességes kezelése érdekében szerződéses kapcsolatot létesítünk az alvállalkozóinkkal. Arra kérjük őket, hogy az adatokat kimondottan az általunk meghatározott célra és ideig dolgozzák fel. Biztosítjuk, hogy a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek elkötelezték magukat a titoktartásra és, hogy technikai és szervezési intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy jó szintű biztosítást teremtsenek meg.

Biztosítjuk, hogy alvállalkozóink a beleegyezésünk nélkül ne adják ki a munkát másnak.

Az adatai szintén kiadásra kerülhetnek a hatóságoknak, intézményeknek, közigazgatási szerveknek és azon jogosultaknak, akiknek ezt az alkalmazandó törvények és előírások megengedik, és például jogaink védelmére és megőrzésére.

⇑ Vissza

Mik az Ön jogai?

Ahogyan az GDPR- ban megfogalmazásra került, az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott bizonyos körülmények között a következő jogokkal rendelkezik a nekünk megadott személyes adatok vonatkozásában:

 • Ahhoz való jog, hogy tájékoztatást kapjon adatainak feldolgozásáról és annak körülményeiről.
 • Hozzáférési jog: megerősítést kaphat arra vonatkozóan, hogy feldolgozzuk-e az Önt érdeklő személyes adatait. Amennyiben adatai feldolgozásra kerülnek, kérheti a személyes adatainak másolatát és kérésre rendelkezésére bocsájtjuk azok másolatát gép által olvasható formában.
 • Helyesbítéshez való jog : Bizonyos esetekben kérheti az adatok módosítását, frissítését vagy helyesbítését, főként, ha azok pontatlanok. Ha fiókkal rendelkezik, néhány személyes adatát a fiókon keresztül is módosíthatja.
 • Törléshez való jog : kérheti tőlünk, hogy a jogi feltételeknek megfelelően beletöröljünk, vagy teljes mértékben töröljük a személyes adatait vagy azoknak egy részét.
 • Korlátozáshoz való jog: korlátozhatja a feldolgozás folyamatát például akkor, ha nem pontos az információ, a korrigálás megtörténtéig.
 • Adatátviteli jog : Önnek jogában áll megkapni az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket megadott nekünk, strukturált, általánosan használt géppel olvasható formában és továbbítani egy másik adatkezelőnek.
 • Kifogás joga : kérheti, hogy leállítsuk adatainak a feldolgozását, hacsak nem bizonyítunk olyan kényszerítő, jogos érdekeket, amelyek felülírják az Ön érdekeit, szabadságát és jogait.
 • Mindig jogában áll kifogást emelni a direkt marketing ellen.
 • A jog, hogy nem kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntés szülessen, beleértve a profilalkotást is, ha ez a döntés joghatással van- és hasonlóan jelentős hatást gyakorol Önre.
 • A hozzájárulás visszavonásának a joga, ha ezen az alapon történt a feldolgozás.
 • A jog, hogy utasításokat adjon harmadik félnek a halála után történő adatfeldolgozással kapcsolatban.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen jogok gyakorlásához a vonatkozó jogszabályokban és rendeletekben megfogalmazott követelményeknek és feltételeknek kell megfelelni.

⇑ Vissza

Ezen jogokra vonatkozó útmutatás a következő címen található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu

Ha bármikor élni akar a jogaival, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: adatvedelem[at]pilotpen.hu
Igyekszünk a lehető leghamarabb, de minden esetben a kérés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül válaszolni Önnek.
A válaszunkban megkérhetjük Önt, hogy erősítse meg személyazonosságát.

Önnek szintén jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságunkhoz:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: 06 -1- 391-1400
 • Telefax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat[at]naih.hu
⇑ Vissza